Historien

Viking Defence League anno 2015.

I 1985 afsonede medlemmer fra Hells Angels Motorcycle Club Copenhagen (dengang HAMCs eneste afdeling i Danmark) deres domme på Statsfængslet i Vridsløselille, vest for København. Pengene var små og de indsatte medlemmer brød sig ikke om at bede deres brødre om penge, når de skulle på udgang. For at afhjælpe situationen besluttede de sig for at trykke og sælge trøjer, så de ad den vej kunne skabe sig en bedre tilværelse under afsoningen og lette presset på brødrene derude.

De indsatte fik tilladelse til at starte et lille beskedent trykkeri op og det gik over al forventning. Snart kunne klubbens supportere købe ”Free Jens” og ”Free Blondie” samt ”Support your local Hells Angels” trøjer. Salget og produktionen steg. De få trøjetryk blev til mange og andre supporteffekter, såsom pandebånd og sweatshirts, blev nu produceret — lommepengene var i hus!

Det var dog ikke alle der var lige glade ved den nye virksomhed. Der lugtede af trykvæsker på fængselsafdelingen og fængselspersonalet blev efterhånden trætte af at slæbe kasser ud og ind. I 1988 blev det lille tekstiltrykkeri lukket ned af fængslets inspektør. Iværksætterne nærmede sig løsladelse, men i stedet for at nedlægge produktionen videregav de ideen og overlod deres lille ”firma” til HAMC Denmark. Fremstillingen og salget af støttetrøjer fortsatte, men nu på den rigtige side af muren. Der blev trykt flere trøjer og andre nye varer kom på markedet, produktionen var nu en naturlig del af klubbens support. Ikke bare for at støtte de indsatte, men også for at folk uden for klubben kunne vise at de støttede HAMC Denmark og klubbens medlemmer.

I 1987 — var endnu en HA-afdeling kommet til — og den hastigt voksende produktion blev flyttet til HAMC South nye klubhus, tæt på Roskilde. Med flere HA-afdelinger og en øget produktion varede det ikke længe før det gamle trykkeri blev for småt og det var nødvendigt med en mere fast struktur. Året efter blev foreningen Defence Fund Denmark stiftet. Dens formål var at støtte fængslede HA-medlemmer og deres familier udenfor.

I 1989 fandt foreningens bestyrelse på, at oprette en egentlig medlemsafdeling. Det resulterede i at alle nu for et mindre beløb kunne melde sig ind i Defence Fund Denmark og ad den vej vise deres støtte, samt få en række bedre tilbud på supporteffekter i forhold til de som ikke var medlem. En ganske almindelig støtteforening som vi kender dem fra andre steder i samfundet, men selvfølgelig med en klar tilkendegivelse om at man støttede Hells Angels Motorcycle Club! Ved indmeldelse blev man passivt medlem af Defencen — som den snart blev døbt i folkemunde — ikke så få ønskede at være med og meldte sig ind.

I 1990erne kom der flere HA-afdelinger til — ikke bare i Danmark men også i resten af Skandinavien — og snart poppede små efterligninger af den danske Defence Fund op i Norge, Sverige og Finland. Det varede ikke længe før man kunne se en fordel i at samle de fire landes støtteforeninger og i midten af 90erne blev Defence Fund Scandinavia dannet.

Over hele Norden meldte supportere sig ind i DFS, medlemstallene steg og foreningen udgav nu kataloger med mange forskellige tryk og andre effekter som viste support til HAMC. Nogle af de som sad inde havde stiftet familie så der var god brug for støtten. En af de som nød godt af hjælpen var HAMC Denmarks tidligere talsmand Jørn Jønke Nielsen, der dengang afsonede en dom på 16 års fængsel. Defencen ydede støtte når han skulle have besøg af sine døtre fra Canada, og det var historier som disse der viste, at hvad medlemmerne på Vridsløselille havde startet mange år tidligere, var gået hen og blevet en succes.

Sådan fungerede det i lang tid indtil man i 2004 fandt ud af at dele Defencen igen. Grundet stor konkurrence fra andre lignende støtteforeninger over hele kloden, uenigheder om driften o. s. v. besluttedes det derfor at starte den danske del af foreningen igen. Defence Fund Denmark var tilbage, men det skulle snart vise sig at den ikke blev passet ordentligt – ikke mindst på grund af konflikt og fordi medlemmerne havde andet at se til. Økonomien var dårlig og de støttemedlemmer der var, blev overladt til sig selv.

I 2008 blev Defencen overtaget af en ny ledelse, som begyndte at omstrukturere og skære alt overflødigt væk fra foreningen, men stadig var der ingen som havde tid og lyst til at tage sig af medlemmerne. Det ændrede sig i 2009 og i slutningen af året blev det besluttet, at der skulle gøres noget for de som stadig var medlemmer af Defencen. Støttemedlemmer som reelt set intet fik ud af at være medlemmer, andet end at de støttede HAMC Denmark.

Det var de samme formål, men for at give medlemmerne af støtteforeningen noget for pengene og for at øge medlemstilgangen endes man om at starte op igen i en ny indpakning. Viking Defence League blev foreningens nye navn og brugen af Hjemmeside og Facebook var midlerne som skulle sikre en god start. Det nye var at medlemmerne kunne vise deres support på Nettet og hvor der aldrig tidligere havde været andet end almindelig brevkontakt imellem medlemmer og forening, kunne de som ville det nu kontakte HAMC i en mere direkte form.

Det gjorde flere og det havde de gjort i mange år forud for genstarten af VDL. På Gæstebogen eller via kontakt på HAMCs danske hjemmeside. Det var her avisanden om ”Hells Angels rockerskole” begyndte (se Nettet for artikler om emnet) og det gjorde den netop fordi offentligheden og HAMCs støtteforening for første gang nogensinde, kunne se hvem nogle af dens supportere og foreningens kommende medlemmer var. ”Rockerklubben Hells Angels åbner nu sluserne for unge under 18 år. Det sker lørdag, når den lancerer støtteforeningen Viking Defence League” Der var tale om aggressiv og konfliktskabende journalistik og historierne om ”rockerskolen” for unge drenge havde intet på sig, men den var med til at genstarte den gamle medlemsforening i et hæsblæsende tempo.

I løbet af kort tid blev historien om Defence foreningens medlemsdel Viking Defence League – nu også kendt som VDL spredt ud til hele landet. En stor medlemstilgang kunne registreres, ikke mindst som en følge af den megen omtale, men også fordi en Facebook profil blev åbnet. VDLs Facebook fik i løbet af kort tid 5000 medlemmer og flere likes end VDL havde turdet håbe på. Viking Defence League var ingen rockerskole og havde heller ingen tilknytning til højreorienterede foreninger, men var derimod en støtteforening for alle. Piger og drenge, mænd og kvinder i alle aldre. En forening som hurtigt udviklede sig til at blive en velintegreret del af Defence Fund Denmark.

I dag fungerer Viking Defence League som den medlemsforening den var tiltænkt at blive. Med særlige tilbud til medlemmerne og en lidt tættere kontakt omkring de produkter der udvikles for at støtte fængslede medlemmer af Hells Angels MC, samt deres familier. Hver eneste måned siden opstarten i 2009 har VDL kunnet give et betydeligt tilskud til de danske BHC-medlemmer og det er klubben sine VDL-medlemmer taknemmelig for.